Mantra yoga

Mantra’s zijn woorden van kracht. Daaraan dat┬áze al jarenlang dag in dag uit door duizenden mensen gebruikt worden, ontlenen ze hun kracht. Een heel bekende mantra is “AUM” of “OM”. Dit is Sanskriet en betekent hetzelfde als ons woord “AMEN”. “Het is zo”. Maar ook je naam is een mantra en het “wees gegroet…”

Het reciteren van een mantra wordt mantra-yoga genoemd (b.v. zingen v.e. mantra tijdens huishoudelijke bezigheden. Alle overige vormen van mantra herhaling behoren tot de japa yoga (meditatieve yoga).